Steun Museum Kranenburgh

Museum Kranenburgh kent drie donateurskringen van kunstliefhebbers die nauw betrokken zijn bij het museum. Iedere donateurskring draagt bij aan het succes van de tentoonstellingen, de verdieping van de collectie en de ontwikkeling van educatieve programma’s. Naast de jaarlijkse giften van deze particuliere begunstigers en die van de Vrienden van Museum Kranenburgh, zijn ook eenmalige giften (klein of groot), schenkingen in natura en nalatenschappen van groot belang voor het museum. Mede dankzij de betrokkenheid van alle particuliere schenkers en onze sponsorpartners kan het museum zich als culturele ontmoetingsplek verder uitbreiden en blijven ontplooien als dé plek voor kunst en cultuur in Bergen en omgeving.