Kranenburgh heeft de culturele ANBI-status. Daarmee is uw particuliere gift bij een verbintenis voor vijf jaar aftrekbaar van de inkomstenbelasting en kunnen wij uw gift voor de volle honderd procent inzetten. Mocht u hier meer over willen weten, kijk dan op de site van de belastingdienst. 

Stichting Kranenburgh

Doelstelling
Het organiseren van tentoonstellingen, presentaties, podiumactiviteiten, muziekactiviteiten, debatten, lezingen en debat;
De ontsluiting en presentatie, het beheer, het onderhouden en het bij(een)houden van de daartoe aan Kranenburgh ter beschikking gestelde verzameling van collecties en archiefstukken;
Het stimuleren van kennisontwikkeling, educatieve activiteiten en het debat.
 
Stichting Kranenburgh heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. Giften aan Stichting Kranenburgh zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
 
Fiscaal nummer Stichting Kranenburgh
8181.42.704
 
Contactgegevens
Museum Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen, Hoflaan 26 │1861 CR Bergen NH│ T 072-2015000
BTW-nummer 818142704B01 | KvK-nummer 37133933
 
Leden van de Raad van Toezicht - Stichting Kranenburgh:
Puck Huitsing - Voorzitter
Danielle Lokin - Lid
Erik van der Maas - Lid
Heleen Verwaayen - Lid
Tillie van der Poel - Lid

Algemeen directeur 
Adriana González Hulshof 
 
Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding. De directeur ontvangt een salaris conform de Museum CAO.
 

Stichting Museale Collecties Kranenburgh

Doelstelling
Het beheren van een of meer collecties van kunstwerken, in het bijzonder ten behoeve van de expositie van kunstwerken in het door Stichting Kranenburgh geëxploiteerde museum: Museum Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen, waaronder mede begrepen het onderhouden, in eigendom verwerven, beheren, in stand houden en het in bruikleen verkrijgen van kunstwerken;
Het bevorderen dat de kunstwerken uit de door de stichting beheerde collecties zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor het publiek, in het bijzonder in de regio Bergen (Noord-Holland), en hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Museale collecties Kranenburgh heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. Giften aan Stichting Museale collecties Kranenburgh zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Beleidsplan
 
Jaarrekening 2021 
 
 
RSIN nummer
850791728
 
Contactgegevens
Museum Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen, Hoflaan 26 │1851 PN Bergen NH│ T 072-2015000
 
De stichtingen onderschrijven de Governance Code Cultuur