Stichting Kranenburgh

Doelstelling
Het organiseren van tentoonstellingen, presentaties, podiumactiviteiten, muziekactiviteiten, debatten, lezingen en debat;
De ontsluiting en presentatie, het beheer, het onderhouden en het bij(een)houden van de daartoe aan Kranenburgh ter beschikking gestelde verzameling van collecties en archiefstukken;
Het stimuleren van kennisontwikkeling, educatieve activiteiten en het debat.

Stichting Kranenburgh heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. Giften aan Stichting Kranenburgh zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Fiscaal nummer Stichting Kranenburgh
8181.42.704

Contactgegevens
Museum Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen Hoflaan 26 │1861 CR Bergen NH │Postbus 101│1860 AC Bergen NH │T 072-5898927
BTW-nummer 818142704B01 | KvK-nummer 37133933

Stichting Museale Collecties Kranenburgh

Doelstelling
Het beheren van een of meer collecties van kunstwerken, in het bijzonder ten behoeve van de expositie van kunstwerken in het door Stichting Kranenburgh geëxploiteerde museum: Culturele buitenplaats Kranenburgh, waaronder mede begrepen het onderhouden, in eigendom verwerven, beheren, in stand houden en het in bruikleen verkrijgen van kunstwerken;
Het bevorderen dat de kunstwerken uit de door de stichting beheerde collecties zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor het publiek, in het bijzonder in de regio Bergen (Noord-Holland), en hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Museale collecties Kranenburgh heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. Giften aan Stichting Museale collecties Kranenburgh zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

RISN nummer
850791728

Contactgegevens
Museum Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen Hoflaan 26 │1851 PN Bergen NH │Postbus 101│1860 AC Bergen NH │ T 072-5898927

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Leden van de Raad van Toezicht van beide stichtingen:
Puck Huitsing - Voorzitter
Jan Willem Labree - Lid
Rob Berends - Lid
Danielle Lokin - Lid
Heleen Verwaayen - Lid

Directeur-Bestuurder
Mariette Dölle

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding. De directeur ontvangt een salaris conform de Museum CAO.