Schenken

U kunt kunst schenken of eenmalig een bedrag doneren, waarmee u ons museum wilt versterken. We gaan graag hierover met u in gesprek.

Eenmalige donaties, klein of groot, zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL73 RABO 0155987933 t.n.v. Stichting Kranenburgh onder vermelding van ‘eenmalige donatie’ en eventueel uw contactgegevens, want we willen u natuurlijk graag bedanken. 

Nalaten 

Geef Museum Kranenburgh door
Wilt u als liefhebber deel uitmaken van onze geschiedenis en verbonden blijven met de collectie in ons museum? Dan kunt u nalaten aan Museum Kranenburgh. Hiermee helpt u ons bij toekomstige activiteiten en het behoud van de collectie voor volgende generaties. Via uw testament geeft u Museum Kranenburgh door.

U hebt de keuze uit een legaat, een erfstelling of een Fonds op Naam.

Legaat
U kunt Museum Kranenburgh opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat Museum Kranenburgh een bepaald bedrag of een (on)roerend goed ontvangt.

Erfstelling
U kunt Museum Kranenburgh ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u Museum Kranenburgh, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

Fonds op Naam
U kunt een Fonds op Naam oprichten tijdens uw leven of na overlijden, door het fonds in uw testament op te nemen. U bepaalt zelf de naam en de doelstelling van uw fonds. Dit kan uw eigen naam zijn of een naam die verwijst naar het doel. Een fonds ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Culturele ANBI
Stichting Kranenburgh is als culturele ANBI vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw schenking, erfstelling of legaat komt dus geheel ten goede aan het museum. Mocht u voornemens zijn na te laten aan het museum, dan gaan we graag met u in gesprek.

 

Contact
Wij vertellen u graag meer over de verschillende vormen van schenken en nalaten. U kunt hierover contact opnemen met Joseline de Koning of Valerie Heegstra, afdeling development, via joseline.dekoning@kranenburgh.nl, valerie.heegstra@kranenburgh.nl of op 072 201 50 01.