Museum voorlopig gesloten ivm corona maatregelen | Museum temporarily closed due to corona measures |
Museum vorlaüfig geschlossen wegen Corona-Maßnahmen

Melding sluiten

Voortgezet onderwijs

Kranenburgh biedt workshops aan voor alle klassen en niveaus van het voortgezet onderwijs. Bekijk hier het aanbod.

Kunst leren kijken door zelf aan de slag te gaan

Kijken is een Kunst

Leerlingen maken spelenderwijs kennis met verschillende vormen van beeldende kunst. Kunst van 100 jaar geleden én kunst van nu. Aan de hand van een kunstkijker gaan de leerlingen in duo’s op pad om de tentoonstellingen en verschillende kunstvormen zélf te ontdekken. Wist je bijvoorbeeld dat je beter leert kijken door te tekenen? En hoe kun je wat jij ziet goed verwoorden aan een ander? Door middel van interactieve werkvormen en onderzoeksvragen wordt er tijdens het bezoek toegewerkt naar een eigen mini-tentoonstelling. Hierbij staat de eigen interpretatie van kunst centraal.

Duur: 90 minuten
Klas: VMBO, onderbouw HAVO/VWO
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)

Museummakers

Leerlingen als toekomstige museummakers. Welke kunstwerken spreken hun aan? En welke keuzes zouden zij maken in hun eigen museum?  Aan de hand van een kunstkijker gaan de leerlingen in duo’s op pad om verschillende vormen van beeldende kunst te onderzoeken. Kunst van 100 jaar geleden én kunst van nu. Door middel van interactieve werkvormen en onderzoeksvragen wordt de kunst ontleed en leren zij hun eigen waarnemingen goed te verwoorden. Tijdens het bezoek wordt er toegewerkt naar een eigen mini-tentoonstelling. Hierbij staat de eigen interpretatie van kunst centraal.

Duur: 90 minuten
Klas: VMBO 4, bovenbouw HAVO/VWO
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)

Tekenen in de beeldentuin van Kranenburgh

De Kunstkijker | CKV 2.0 

Speciaal voor CKV 2.0 is er een kijkwijzer ontwikkeld waarbij leerlingen in duo’s door het museum op onderzoek gaan. De tentoonstelling wordt vanuit een dimensie bekeken die ze zelf kiezen. Aan de hand van vragen en opdrachten leren ze kunstwerken te ontleden, tegenover elkaar te zetten en aan elkaar te verbinden. Museumdocenten verstrekken meer informatie en helpen de leerlingen bij het interpreteren van kunst. Als eindopdracht maken ze een eigen mini-tentoonstelling rondom de eerder gekozen dimensie.

Duur: 90 minuten
Klas: CKV 2.0
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)

Beeld | Taal

Bergen heeft een magische aantrekkingskracht op kunstenaars. Niet alleen op schilders en beeldhouwers, maar ook op muzikanten, schrijvers en dichters. Deze museumles gaat over gedichten. Drie Bergense dichters geven hierbij het voorbeeld. Dichten is eigenlijk een soort schilderen met woorden. Zoals een schilder iets wil vertellen over hoe hij de wereld om zich heen ziet, zo creëert een dichter een beeld met woorden. In deze les gaan de leerlingen met ervaren museumdocenten in kleine groepjes een eigen gekozen kunstwerk vanuit verschillende invalshoeken beschrijven, om vervolgens woorden te geven aan hun eigen interpretatie in dichtvorm. 

Duur: 90 minuten
Klas: 4, 5 HAVO en 4, 5, 6 VWO
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)

Designmiddag in Kranenburgh

Tekenaars zijn Kunstenaars

Hoe kun je leerlingen beter leren kijken naar kunst? Het antwoord is  traditioneel: door te tekenen! Teken de kunstwerken na op zaal of bekijk de beelden in de beeldentuin. Het formaat, de kleuren, de lijnen en de schaduwen: alles heeft een rol in het overbrengen van de boodschap van de kunstenaar. Gewapend met klembord, papier en potloden gaan de leerlingen aan de slag. Dit programma is gebaseerd op een zelfstandig bezoek: wij verzorgen het materiaal, de school verzorgt de begeleiding en eventuele opdrachten. Uiteraard kunnen wij op verzoek extra opdrachten ontwikkelen.

Duur: eigen invulling
Klas: voor iedereen
Kosten: 59 Euro per klas (maximaal 32 leerlingen)
 

Programma op maat

Een programma op maat maken is mogelijk bij iedere tentoonstelling. Wilt u bijvoorbeeld een verdiepingsprogramma of werkt de klas vanuit een bepaald thema? Er is veel mogelijk! Graag minimaal 4 weken van tevoren aanvragen, de kosten zijn afhankelijk van de wensen. Neem contact op over de mogelijkheden via educatie@kranenburgh.nl.

Reserveren

Programma’s moeten minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd. Tot 48 uur van tevoren kunt u nog kosteloos annuleren, hierna brengen wij 50% in rekening. Neem voor meer informatie of het reserveren van een van onze programma's contact op via educatie@kranenburgh.nl.