Unlocked/Reconnected

Op 1 juni ging een bijzondere tentoonstelling van start onder de titel ‘Unlocked/Reconnected’. Deze collectieve tentoonstelling is een initiatief dat zo’n 200 ‘huizen voor de kunst’ door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, presentatie-instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt voor ‘Unlocked/Reconnected’ is het idee van solidariteit. De deelnemers aan ‘Unlocked/Reconnected’ willen gezamenlijk het feestelijke moment markeren dat de musea en andere ‘huizen van de kunst’ na de lockdown hun deuren weer mogen openen.

Het concept van de tentoonstelling

’Thuis’ is een woord dat voor iedereen een eigen lading heeft. Het is de fysieke plek dichtbij, de ruimte van je huis, maar ook het ‘land’, het gebied dat gemist wordt wanneer je er vandaan bent. Thuis is de plek waar je geschiedenis en ideeën deelt, waar een continuïteit van aanwezigheid is.
Door de Corona crisis heeft het begrip een bijzondere lading gekregen. Wat is ‘thuis’ in een tijd van een pandemie? Je huis kan een plek voor liefde en geborgenheid zijn, maar ook een plek die gekenmerkt wordt door oppressie en angst. En voelde ons huis überhaupt nog wel als een thuis in een wereld die geglobaliseerd, gedigitaliseerd en permanent in beweging is? Wat zijn de noties van een (t)huis en de poëtische reflecties die daarbij horen?
 
De tentoonstelling ‘Unlocked/Reconnected’ wil verschillende noties van de begrippen ‘huis’ en ‘thuis’ inzichtelijk maken. Het is een project dat de meest uiteenlopende ‘huizen voor de kunst’ met elkaar verbindt. Iedereen kan meedoen: musea, presentatie-instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt voor ‘Unlocked/Reconnected’ is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is. De wereld moet niet gefragmenteerd worden, niet opgebroken in een veelvoud van vier muren: juist een bundeling van krachten en locaties, nationaal en internationaal kan een ander gezicht geven aan wat thuis/huis kan betekenen. ‘Unlocked/Reconnected’ is een initiatief dat voortkomt uit een gevoel dat het open stellen van het huis na de lockdown ons noodzaakt om te heroverwegen hoe ‘(t)huis’ er uit zou kunnen zien.

Wat wordt er getoond?

‘Unlocked/Reconnected’ strekt zich uit over ongeveer 200 locaties, die elk één werk naar eigen keuze presenteren - of het nu een schilderij, een sculptuur, een performance of een video-installatie is. Iedere instelling installeert dat werk in ‘de hal van het huis’, oftewel het entreegebied van de betreffende locatie. Deelnemers zullen hun eigen tentoonstellingsprogramma weer op kunnen pakken, en ‘Unlocked/Reconnected’ kan binnen dat programma een extra zijn, een interessante aanjager waarbij er in gezamenlijkheid gereflecteerd kan worden op de voorbije weken/maanden, en vooral op de vraag hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Onze uiteenlopende ervaringen van en gedachten over de quarantaine kunnen uitmonden in berichten aan de wereld die misschien, net als flessenpost, pas in de toekomst aanspoelen, maar die nu al aan de stroom van de tijd worden meegegeven.

Flora

Museum Kranenburgh neemt deel met het beeld 'Flora' van Pauline Eecen uit 1995. Het beeld symboliseert het voorjaar, het opademen na een beklemmende of koude periode, en: levenslust. Hoe mooi na van lockdown, zorg, beklemming en  afwachten. Flora staat in de groene beeldentuin van Kranenburgh. Kijk hier voor de tentoonstelling: https://unlockedreconnected.nl/#museum-kranenburgh