Iris Kensmil (1970) woont en werkt in Amsterdam en toonde haar schilderijen en tekeningen de afgelopen jaren onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam, het Van Abbemuseum en het Centraal Museum Utrecht. Ze laat ons kennismaken met auteurs, filosofen, activisten en muzikanten die verbonden zijn aan de zwarte emancipatiebeweging. Zo wil ze een completer beeld van het verleden schetsen, onontbeerlijk voor de verbeelding van een toekomst.

Blues Before Sunrise accentueert het persoonlijke van het werk van Iris Kensmil door de breedte van haar thema’s, perspectieven en werkwijzen te tonen. De sociale component is wezenlijk voor haar werk, maar – zoals ook in Venetië – is de directe indruk er een van een schilderkunstige verbeelding van diverse verhalen en meerdere identiteiten.