De kunstenaars in Autonomie en Engagement koppelen vrijelijk inhoudelijke thema’s aan diverse kunstvormen, waarbij de grenzen van de disciplines regelmatig worden opgezocht en soms overschreden. Tegelijkertijd reflecteert de kunstenaar op zijn eigen werk en de ontwikkeling daarvan, wat idealiter resulteert in een voortdurend proces van vernieuwing. In AUTONOMIE en ENGAGEMENT ligt de nadruk daarom niet alleen op het kunstwerk als eindproduct, maar ook op het werkproces.

Deelnemende kunstenaars
Suzanne Glerum, schilder | Angelique Heffelaar, keramist | Anneke Helder, schilder | Michiel Hertroys, schilder | Bill Kunst, schilder | Nan Mulder, graficus | Henk Padt, schilder | Noortje Peerdeman, schilder | Ivon Spee, mixed media | Liesbeth van Woerden, mixed media | Bastiaan Zuid, schilder
 
KunstenaarsCentrumBergen | Autonomie en Engagement | 24 mrt – 19 mei 2019 | KCB-expositieruimte in Museum Kranenburgh in Bergen