Topstuk van Leo Gestel

In de tentoonstelling zijn tekeningen, schilderijen en sculpturen te zien van kunstenaars uit verschillende generaties als Dirk Filarski, David Kouwenaar en Emo Verkerk. Van Leo Gestel is een belangrijke houtskooltekening en een aquarelstudie uit de Rijkscollectie in bruikleen gekregen. De bruiklenen worden gepresenteerd samen met Gestels topstuk ‘Herfst’ dat de afgelopen jaren een tournee maakte langs verschillende musea. Nu is het terug op honk in Bergen. De titel van de tentoonstelling is een geliefde uitspraak van Gestel.

Bergen door de ogen van de schilder

Rond de jaren twintig van de vorige eeuw woonde Gestel in Bergen waar hij bevriend raakte met Piet Boendermaker, mecenas van de Bergense School. Bergen groeide in die tijd van broedplaats van de Nederlandse avant-gardekunst uit tot kunstenaarskolonie; die het nog steeds is tot op de dag van vandaag. Het dorp en het omringende landschap blijft een geliefd onderwerp voor veel kunstenaars; de zeventiende-eeuwse buitenplaats het Oude Hof is in de loop van honderd jaar veelvuldig vastgelegd; door Gestel, door Matthieu Wiegman (1920) en Jaap Min (1980). Hier voel je dat de wereld draait geeft daarmee ook aan hoezeer de kunstenaars op elkaars schouders staan.

Verrassende verbanden

De bruikleen sluit aan bij de huidige ontwikkeling van samenwerking binnen de museale wereld en de aandacht voor verborgen schatten in depots. De kern van de collectie Kranenburgh wordt gevormd door werken uit de collectie Boendermaker, waarvan onder andere het monumentale portret van Zus Boendermaker van Charley Toorop wordt gepresenteerd. Toorop zelf, de grande dame van de Bergense kunstenaarskolonie, wordt geëerd in een portret door Matthieu Wiegman. De werken die David Kouwenaar (bruikleen RCE) over muziek maakte, sluiten aan bij het eerbetoon aan muzikant Charley Parker van Emo Verkerk. Verbanden tussen kunstwerken en kunstenaars zijn overal in de tentoonstelling zichtbaar gemaakt, soms vanuit kunsthistorisch perspectief, soms associatief, per thema en kunstenaar.