De Bergense kunstenaar Jaap Mooy (1915 - 1987), opgeleid tot smid en bankwerker, komt eind jaren dertig via Charley Toorop in aanraking met de beeldende kunst. Toorop adviseert hem geen kunstenaarsopleiding te volgen, maar juist autodidact te blijven. Met zijn Cobra-achtige, dan weer surrealistische of meer naïef-expressieve kunst is Mooy niet in een stilistisch hokje te plaatsen. Hij is een Einzelgänger, maar bovenal een geëngageerd mens. De ervaringen die opdoet tijdens de Tweede wereldoorlog komen tot uitdrukking in zijn vele collages, tekeningen en (schroot)sculpturen. Hierin neemt hij stelling tegen machthebbers, tegen systemen en afhankelijkheid, en komt hij juist op voor de slachtoffers.