Grote tegenstellingen en kleine verschillen

Tegenstelling, overeenkomst, contrast... Dat dit thema breed is te interpreteren, zien we onmiddellijk in het zeer uiteenlopende werk van de deelnemende kunstenaars. Grote contrasten in kleur of zwart/wit, transparant of dekkend. Kleine contrasten met nuanceverschillen in grijstinten. In de tentoonstelling komen verschillende interpretaties en invalshoeken aan bod: licht en donker, dag en nacht, land en water, geschiedenis en actualiteit. 

Deelnemende kunstenaars

Suzanne van Baarsen | Wil van Blokland | Eveline Braak | Joke Burgman | Elsbeth Cochius | Marit Dik | Carla Ellens | Jan Grotenbreg | Jan van der Haven | Nelleke Hulsen | Roland de Jong Orlando | Dorrit Klomp | Esther Koeman | Rob Komen | Marina van der Kooi | Gerda Kruimer | Margje Kuyper | Leentje Linders | Malou Nahuys | Ingeborg Oderwald | Theo Olthuis | John Ory | Frits van de Reep | Ubaldo Sichi | Saskia Spitz | Babette Treumann | José van Tubergen | Rob de Vries | Liesbeth van Woerden