Natuur is de meesteres van de kunst en de wetenschap

Natura artis magistra: natuur is de meesteres van de kunst en wetenschap. In het werk van herman de vries (Alkmaar, 1931) spelen natuurlijke processen een belangrijke rol. De natuur is de oerbron van het leven, de processen en verschijnselen die zich er in voordoen, liggen aan de basis van ons begrip van de werkelijkheid. Door ze bewust te ervaren, komen we tot het wezenlijke van het menselijk bestaan. Zien, horen, voelen, ruiken en proeven zijn zintuiglijke ervaringen en leiden tot een bewust zijn.

Artefacten uit de natuur 

In zijn werken met vegetaties toont herman de vries ons artefacten uit de natuur. Hij verzamelt, ordent en presenteert ze zoals ze zich aan hem voordoen. Veel van deze werken zijn letterlijk uitsneden uit de werkelijkheid die hij tussen karton en glas perst en waarmee hij de natuur representeert, realistischer dan een schilder of tekenaar zou kunnen. Ook toont hij verzamelingen die hij maakt van bijvoorbeeld bladeren van een zelfde boom of plant. Ze zijn allemaal van een zelfde soort, maar uniek in hun voorkomen door onvoorspelbare processen in de natuur.

' Luister!'

Met het geluidswerk natura artis magistra, een opname van vogelgeluiden, zegt de vries als het ware: ‘luister!’ en intensiveert de vries onze zintuiglijke waarneming (het gehoor) zonder er een persoonlijk commentaar aan toe te voegen.

 

Deze zomer zal in de tuin van Museum Kranenburgh een marmeren zuil worden geplaatst met daarop de volgende tekst:

 

i see

i smell

i taste

i hear

i feel

i think

i eat

i drink

i breathe

i piss

i shit

i love

so

i am

this

 

Daarmee geeft herman de vries in essentie weer hoe wij ons door zintuiglijke ervaringen verhouden tot de werkelijkheid om ons heen. Het zijn ervaringen die allesbepalend zijn voor ons bewustzijn.