In de raadselachtige mensfiguren van Monahan botsen abstractie en figuratie, herkenbaarheid en mysterie met elkaar. Dit geldt ook voor materialen die hij kiest: ze zijn atypisch en verschijnen in contrasterende combinaties, zoals papier en steen in de sculptuur St. Julian and Wall (2009).

Vreemde nieuwe mens

Uit iconische scherven stelt Monahan een vreemde, nieuwe mens samen die in geen enkel hokje past. In zijn werk Untitled (1998) laat hij een boeddha-achtige gedaante opdoemen, bedekt met tribale tatoeages. In Rust Never Sleeps (2011) zien we de schim van een klassieke krijger, of kunnen we er een vrouw in ontdekken? Met humor en brutaliteit stelt het werk van Matthew Monahan ons aan tijd en cultuur onderhevige mensbeeld centraal.

Rabo Kunstcollectie

Verily Klaassen, Hoofd Kunstzaken van de Rabobank, selecteerde werk van Monahan uit de Rabo Kunstcollectie. In deze collectie komt dertig jaar aan sleutelwerken in het oeuvre van toonaangevende hedendaagse kunstenaars samen. Belangrijke thema’s in de collectie zijn de mens, ideevorming en samenleving. De Rabo Kunstcollectie brengt de werken actief onder de aandacht van een breed publiek.