Nalaten aan het museum

Via uw testament kunt u van grote betekenis zijn voor Museum Kranenburgh. U kunt in uw testament kiezen voor een vast bedrag (legaat) of een erfstelling. Vanwege de ANBI-status zijn nalatenschappen vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit volledig ten goede aan het museum. We gaan graag met u in gesprek over een speciale bestemming van uw nalatenschap. Nalaten kan ook in de vorm van een kunstwerk waarmee u onze collectie wilt versterken. U kunt hierover altijd met ons in overleg gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Valerie Heegstra, fondsenwerving en relatiebeheer. 

Schenken

Natuurlijk kunt u ook kunst schenken of (eenmalig) een bedrag doneren waarmee u ons museum wilt versterken. U kunt hierover altijd met ons in gesprek gaan.

Eenmalige donaties, klein of groot, zijn heel welkom op rekeningnummer: NL73RABO 0155987933 t.n.v. Stichting Kranenburgh onder vermelding van ‘eenmalige donatie’ en eventueel uw contactgegevens, want we willen u natuurlijk graag kunnen bedanken.