Uw steun aan Museum Kranenburgh levert u een fiscaal voordeel op dankzij de Geefwet. Indien u zich voor 5 jaar verbindt aan een periodieke schenking wordt er een fiscaal aantrekkelijke vermenigvuldigingsfactor (multiplier) gehanteerd van 1,25.* De overheid biedt een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting met betrekking tot giften en de vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Museum Kranenburgh heeft deze ANBI-status. Op de website van de Belastingdienst vindt u nadere informatie en rekenvoorbeelden van giften aan Culturele ANBI’s.

Indien u wilt profiteren van de multiplier, kunt u een periodieke schenkingsovereenkomst invullen, die we u graag toezenden via secretariaat@kranenburgh.nl. Deze wordt door zowel de ontvanger als de schenker ingevuld en ondertekend. Wij zullen u het exemplaar voor de gever getekend per post retour sturen. Het is tevens mogelijk gratis een akte periodieke gift bij notariskantoor Langereis te Bergen te laten opstellen.