Naast de maandelijkse ‘Loopjes met’ medewerkers van het museum, geven ook bekende schrijvers gratis lunchrondleidingen door het museum. Het zijn de tijdelijke buren van Kranenburgh, schrijvers die beurtelings voor een werkperiode het Adriaan Roland Holsthuis bewonen. Op woensdag 25 april is verwelkomt Kranenburgh Anneke Brassinga (1948), schrijfster en literair vertaalster uit het Engels en Frans. Tijdens de rondleiding vertelt ze over haar ervaringen in Bergen en over wat haar aanspreekt in de tijdelijke tentoonstellingen.

Sinds 1987 publiceerde Anneke Brassinga 10 dichtbundels en 5 prozawerken. Ze ontving vele prijzen voor zowel haar werk op het gebied van proza als poëzie, waaronder de Herman Gorterprijs, de Const. Huygenprijs en de P.C. Hooftprijs. In Het Roland Holsthuis zal de schrijfster verder werken aan een essay over de Franse symbolistische dichter Stéphane Mallarmé. De invloed van Mallarmé reikt verder dan de literatuur. Hij inspireerde ook kunstenaars en componisten, waaronder Man Ray en Claude Debussy. Anneke Brassinga zal tijdens haar loopje in Kranenburgh laten zien hoe diverse kunstdisciplines elkaar tot op de dag van vandaag beïnvloeden!

Kranenburgh organiseert de rondleidingen door schrijvers in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het A. Roland Holst Fonds.

Deelname

Gratis bij museumbezoek | start vanaf de balie in de entreehal.