Medewerkers

Directie en secretariaat
Directeur: Mariette Dölle
Secretariaat: Hetty Leijdekkers
Tentoonstellingen en collecties
Hoofd Collecties | Conservator Moderne Kunst: Marianne van Gils
Conservator Bergense School: Patricia Bracke
Communicatie
Hoofd Communicatie: Angelika Bisseling
Educatie
Coördinator Educatie en Publieksbegeleiding: Laura Eijpe
Schoolprogramma’s: educatie@kranenburgh.nl
Rondleidingen: rondleidingen@kranenburgh.nl
Cultuurcoaches: cultuurcoaches@kranenburgh.nl
Financiën
Hoofd Financiën: Erwin van Braak
Facilitair                          
Hoofd Facilitair: René Hoornstra
Horeca en culturele verhuur
Manager horeca: Edith Rasch
Coördinatie publieksontvangst
Floormanager: vacature
Vrijwilligers
Coördinatoren Vrijwilligers: Hetty Leijdekkers
Winkel
Coördinator Winkel: Rensje Min

Raad van Toezicht 

Puck Huitsing - voorzitter
Jan Willem Labree - lid
Rob Berends - lid
Daniëlle Lokin - lid

Kranenburgh is een stichting zonder winstoogmerk en is opgenomen in het Museumregister Nederland. 
Kranenburgh onderschrijft de Governance Code Cultuur en heeft een ANBI-status

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014