stichting vrienden kranenburgh

Ook bekend als Stichting Vrienden van museum KRANENBURGH
Opgericht 1 april 1993
RSIN 816789587
KvK 41241080
IBAN NL13INGB0006560187 (BIC INGBNL2A)

ANBI
De Stichting Vrienden KRANENBURGH is een culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Contact
Stichting Vrienden KRANENBURGH
Postbus 101
1860 AC BERGEN (NH)
vrienden@kranenburgh.nl

Bestuur
Voorzitter de heer J. Schoen
Secretaris mevrouw M. van Kranenburg
Penningmeester mevrouw P. Smoes
Lid mevrouw A.M.M. Heeremans
Lid mevrouw P. Vijn

Medewerker
Vriendenadministratie mevrouw M. van Kranenburg

Beloningsbeleid
Bestuur en medewerker werken om niet.

Doelstelling
De Stichting Vrienden KRANENBURGH (hierna: de Stichting Vrienden) heeft ten doel het financieel ondersteunen en op andere wijze bevorderen van de activiteiten van KRANENBURGH Culturele Buitenplaats in Bergen (hierna: KRANENBURGH). De Stichting Vrienden vestigt hierbij in het bijzonder de aandacht op de schilderkunst van de Bergense School en overige beeldende kunst uit het begin van de 20ste eeuw

Beleidsplan
De Stichting Vrienden tracht haar doel te bereiken voornamelijk door het verwerven en beschikbaar stellen van gelden voor onder andere aankoop en/of restauratie van bepaalde kunstwerken door KRANENBURGH. Tevens kunnen gelden beschikbaar gesteld worden voor het aankopen van ‘museale’ inrichtingselementen voor het nieuwe museumgebouw (zie het Overzicht 2010-2013).

Het vermogen van de Stichting Vrienden wordt hoofdzakelijk gevormd door de bijdragen van haar donateurs, de Vrienden. Voor deze Vriendenkring worden door de Stichting Vrienden diverse activiteiten zoals previews van tentoonstellingen en lezingen georganiseerd. Ook het werven van nieuwe Vrienden heeft voortdurend de aandacht.

Naast de bijdragen van de Vrienden kunnen eventuele subsidies en donaties van anderen, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige verkrijgingen en baten deel uitmaken van het vermogen. Het vermogen wordt in depot gehouden; er wordt niet mee belegd.

Financiële verantwoording
Lees hier de Jaarrekening 2014.
Lees hier de Jaarrekening 2015.