Downloads voor de pers

U kunt een keuze maken uit de verschillende perspakketten. De paketten bevatten zowel beelden van hoge kwaliteit als lage kwaliteit. Mocht u de beelden toch groter willen, dan kunt u contact opnemen met KRANENBURG. Voor de bijschriften van de beelden graag gebruik maken van het bijgevoegde tekstbestand.


KRANENBURGH Het Gebouw

Download hier het perspakket 
over het gebouw van KRANENBURGH. Het perspakket bevat meerdere beelden van het gebouw, tekst over de visie van het gebouw en het logo van KRANENBURGH in eps en jpg.